POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE – BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA - Warto przeczytać - Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

Warto przeczytać

Aktualnie znajdujesz się na: /

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE – BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA

 • Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie powstania warszawskiego, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2011
 • „Akcja czynna” Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2007
 • Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej 1942–1947, red. A. Dziurok, Katowice 2004
 • Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999
 • W. Borzobohaty, „Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, wyd. III, Warszawa 1988
 • T. Bór-Komorowski, Armia podziemna, wyd. 8, Warszawa 2009
 • C. Chlebowski, Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943, wyd. II, Warszawa 1985
 • S. Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej 1939-1945, Warszawa 2004
 • Z. Fedorowicz, Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944, Bydgoszcz 2010
 • T. Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1944/45, Kraków 2009
 • J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, Lublin 1992
 • J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, Warszawa 2000
 • S. KORBOŃSKI, Polskie Państwo Podziemne, Warszawa 2008
 • K. Krajewski, Na ziemi nowogródzkiej. „Nów” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, Warszawa 1997
 • A.K. Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939-1945, Warszawa 1996
 • M.J. Kwiatkowski, Polskie Radio w konspiracji 1939-1944, Warszawa 1989
 • M. NEY-KRWAWICZ, Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009
 • M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945, Warszawa 1990
 • M. NEY-KRWAWICZ, Komendanci Armii Krajowej, Warszawa 1992
 • Operacja „Burza” i Powstanie Warszawskie 1944, red. K. Komorowski, Warszawa 2004
 • G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996
 • Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939–1945, t. 1–4, Poznań 2007
 • Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce. 1939–1945, t. 5, Poznań 2012
 • Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
 • K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1939-1945. Zarys problematyki, Warszawa 2000
 • T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna, Warszawa 2000
 • T. Szarota, Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1985
 • P. Szopa, Armia Krajowa w Strzyżowskiem, Rzeszów–Strzyżów 2009
 • J. ŚLASKI, Polska walcząca (1939-1945), wyd. 2, Warszawa 1990
 • L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 2001
 • Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008
 • J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005