Powstańcze biografie – łódzkie echa powstania warszawskiego - Wystawy - Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

Wystawy

Aktualnie znajdujesz się na: /

Powstańcze biografie – łódzkie echa powstania warszawskiego

Siedemdziesiąta rocznica wybuchu powstania warszawskiego – jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski – skłoniła pracowników Oddziału IPN w Łodzi do pokazania związków naszego miasta z Warszawą w czasie II wojny światowej.

Wystawa przypomina zasłużonych łodzian, którzy znaleźli się w okupowanej stolicy i często z bronią w ręku walczyli o jej wyzwolenie. Bohaterami ekspozycji są również ludzie, którzy w 1945 r. przybyli do Łodzi w grupie około 25 tys. emigrantów ze zburzonej stolicy. Wielu z nich wpłynęło w istotny sposób na powojenne oblicze miasta, współtworząc wyższe uczelnie, instytucje kulturalne i gospodarcze. Spośród osób związanych z Łodzią, które uczestniczyły w powstaniu, wymienić można bł. ks. Tadeusza Burzyńskiego, jezuitę o. Tomasza Rostworowskiego, lekarzy: prof. Annę Margolis, dr Alinę Margolis-Edelman, prof. Stanisława Torokana-Popowskiego oraz prof. Marię Gołębiowską, chemika prof. Marię Turowską i pedagoga prof. Aleksandra Kamińskiego.

Autorzy:

Grzegorz Nawrot (komisarz) i Milena Romanowska (projekt graficzny).

Informacja techniczna:

28 paneli wielkoformatowych, wymiary 150X230 cm, wystawa plenerowa w języku polskim.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Łodzi:

Paweł Kowalski, tel. (42) 201 46 63
pawel.kowalski@ipn.gov.pl