Linki - Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

Linki

Aktualnie znajdujesz się na: /

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego 

Fundacja, która powstała w 2000 roku, a wśród celów jej działania znajdują się:

  • Objęcie opieką środowiska Polskiego Państwa Podziemnego, organizowanie pomocy kombatantom oraz najbliższym członkom rodziny w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
  • Organizowanie opieki nad kwaterami wojennymi, pomnikami i tablicami upamiętniającymi walkę o niepodległość Polski, oraz miejscami kaźni i grobami żołnierzy i działaczy ugrupowań patriotycznych i niepodległościowych
  • Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii walk o niepodległy byt Państwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji wyrosłych na tradycji i dziedzictwie ideowym Polskiego Państwa Podziemnego.
  • Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w celu odkłamywania i przekazywania prawdy, o naszej najnowszej historii.
  • Przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków idei, wartości obywatelskich i patriotycznych Polskiego Państwa Podziemnego, oraz informacji o zmaganiach Narodu Polskiego z okupantem niemieckim i sowieckim.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej powstał w 1990 roku i jest największym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim, zrzeszającym b. żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji niepodległościowych, działających w okresie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu, a także osoby pielęgnujące etos AK.

Portal dydaktyczny Historia Armii Krajowej

Portal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mający na celu wspomaganie uczenia się oraz sprawdzania nabytej wiedzy dotyczącej Historii Armii Krajowej.

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania jako wyraz hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli.

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” Powstało w 2000 r. jako samorządowa jednostka upowszechniania kultury Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego w celu upowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Ideą Muzeum AK jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchowa genezą oraz kształtu jego dziedzictwa patriotycznego aż po współczesność.

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej „Zo” w Toruniu

Powstała w 1990 roku jako „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej".

Generał Leopold Okulicki

Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej o jednym z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego – generale Leopoldzie Okulickim, kawalerze orderu Virtuti Militari, przyznanego za czyny bojowe podczas odpierania ofensywy bolszewickiej wiosną 1920 r., przede wszystkim zaś ostatnim dowódcy największej podziemnej armii – Armii Krajowej.

Stefan Korboński

Portal Instytutu Pamięci Narodowej przypominający sylwetkę i dokonania Stefana Korbońskiego – adwokata, działacza państwowego, jednego z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego okresu okupacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego lat 1945–1947, autora niezwykle poczytnych książek o polskiej konspiracji i okresie powojennym. 

Rotmistrz Pilecki

Portal edukacyjny Instytutu  Pamięci Narodowej poświęcony „ochotnikowi do Auschwitz” rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. To nie tylko historia jednego z najodważniejszych ludzi ruchu oporu w II wojnie światowej, to także Pilecki nieznany – malarz, poeta. Historia pokazana w nowoczesnej, atrakcyjnej formie znalazła się „w sieci” w 60. rocznicę mordu, dokonanego na rotmistrzu Pileckim przez komunistyczny sąd.