Konferencja naukowa "Wokół pomocy dla Żydów w okupowanej Europie"